Fredagen den 16 augusti 2013


Bild ur en samling nytryckta vykort som ges ut i samband med jubileet. Samlingen innehåller järnvägsrelaterade motiv utmed sträckningen.

Borås-Herrljunga järnväg jubilerar med stort 150-årsfirande

Den 31 augusti blir det järnvägsjubileum i Fristad. Det är då 150 år sedan järnvägen mellan Borås och Herrljunga invigdes. Invigningen förrättades av Karl XV den 31 juli 1863 och 150 år senare firas järnvägen med jubileumsresor med klassiska ånglok på sträckan tillsammans med utställningar, uppträdanden och familjeaktiviteter.

- Vi vill värna om vår järnväg och uppmärksamma järnvägens betydelse för Fristadsbygden, då, nu och för ett hållbart samhälle i framtiden. Höjdpunkten och huvudattraktionen för dagen blir så klart att man kan färdas på klassiskt vis, med ånglok, utmed sträckan Borås-Herrljunga. Bergslagernas Järnvägsklubb kommer att trafikera sträckningen flera gånger från tidig morgon till sena kvällen, säger Ann-Britt Boman.

Utöver färd med ånglok erbjuds besökare att ta del av uppträdanden med sång och musik hela dagen i Stationsparken i Fristad, där det även finns lokala utställare och försäljning av närodlade produkter. Allsångskonsert, servering, lotterier och tipspromenad är andra programpunkter.

Kl 14.00 högtidstalar kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson och en minnesplakett sätts upp på stationshuset. Det kommer också att finnas utställningar om järnvägens historia och modelljärnvägar samt chans att köpa nytryckta vykort med gamla järnvägsmotiv från den ursprungliga järnvägen.

Borås-Herrljunga järnväg

Den ursprungliga järnvägen hade den ovanliga spårvidden 1217 mm. "Snålspårig" kallades banan efter landshövdingen greve Sparre. Han ville vara sparsam och genomdrev en smalare spårvidd ärn som ursprungligen var tänkt. Redan före år 1900 breddades banan och blev normalspårig. År 1940 förstatligades banan, som förut drivits av ett privat bolag, Borås Järnvägsaktiebolag. I dag drivs verksamheten av Västtrafik.

Banans längd är 42 km. Stationer utmed banan är Fristad, Borgstena och Ljung, men tågen kan även stanna i Mollaryd och Torpåkra. Borås Övre var från början slutstation och det fanns anhalter i Sjöbo, Långesten, Öresjö, Skogsryds restaurang, Skogsryd, Frufällan, Sparsör, Skalle och Brobacken.

Pressmeddelande från: boras.com