Fredagen den 16 augusti 2013

Trafiken runt skolorna ett växande problem

Mer än hälften av Sveriges rektorer anser att trafiksäkerheten utanför deras skolor är ett problem. Den största trafikfaran är föräldrar som lämnar sina barn med bil. På de skolor som infört en bilfri zon runt skolområdet upplevs trafikmiljön som betydligt säkrare än bland de som inte har bilfri zon. Det visar Ifs årliga skoltrafikundersökning med över 1 000 rektorer.

För sjunde året i rad har försäkringsbolaget If genomfört en undersökning bland rektorerna vid Sveriges grundskolor. Resultatet från enkäten visar att mer än hälften, 55 procent, av landets rektorer anser att trafiksäkerheten är ett problem. Det är en ökning med tio procentenheter från föregående år.

– Det är allvarligt att utvecklingen tycks gå åt fel håll och att det inte görs mer för att öka trafiksäkerheten runt skolorna. Kommunerna har ett ansvar att skapa en trafiksäker miljö för barnen, säger Henrik Ask, personskadechef på If.

Enligt rektorerna är det föräldrarna som är det största trafikhotet. 60 procent av rektorerna anser att föräldrar som lämnar barnen med bil utgör den största trafikrisken vid deras skola.

– Mest paradoxalt blir det när föräldrar skjutsar för att de anser att trafiken är för farlig för deras barn, eftersom det gör trafiken ännu farligare. Här har skolorna en viktig uppgift att organisera exempelvis vandrande skolbussar, säger Henrik Ask.

Fler än var femte rektor har varit med om att det inträffat en trafikincident eller en olycka under dennes tid på skolan och fler än hälften av rektorerna är oroliga för att det ska inträffa en allvarlig olycka. Trots det har knappt hälften av skolorna regelbundna trafikdagar för eleverna och bara var tionde har en trafiksäkerhetsansvarig på skolan.

Undersökningen visar även att bland de skolor som infört en bilfri zon runt skolområdet upplevs trafikmiljön som betydligt säkrare än bland dem som inte har bilfri zon.

Om undersökningen: För sjunde året i rad genomförde If en trafiksäkerhetsundersökning med Sveriges grundskolerektorer. 1 103 rektorer besvarade årets enkät.

Resultaten från undersökningen:

 • 55 % anser att trafiksäkerheten är ett problem
 • 21 % har varit med om en trafikincident eller olycka vid sin skola
 • 54 % är oroliga för att något allvarligt ska inträffa
 • 60 % anser att föräldrar som lämnar i bil är den största trafikrisken på skolan
 • 37 % tycker inte att kommunen gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö utanför skolan
 • 4 % har en hastighetsdisplay som visar bilarna hur fort de kör
 • 43 % har farthinder utanför skolan
 • 14 % har vandrande skolbussar i form av lärare eller föräldrar som går med eleverna
 • 9 % har utsett en trafiksäkerhetsansvarig på skolan
 • 45 % har regelbundna trafikdagar för eleverna
 • 37 % har undervisning kring hållbart resande för att få fler att cykla/gå till skolan
 • 13 % har infört en bilfri zon runt skolområdet
Pressmeddelande från: Försäkringsbolaget If