Fredagen den 16 augusti 2013

Fortsatt brist på bostäder i flera av länets kommuner

Det finns brist på bostäder i 28 av länets 49 kommuner. Bristen på hyresrätter är stor och mer påtaglig än tidigare. Länsstyrelsen bedömer i årets bostadsmarknadsanalys att omkring 4 000 nya bostäder kan påbörjas under 2013.

Bostadsbristen, enligt kommunernas bedömning, ligger fortsatt på samma nivå som tidigare år. I år redovisar 28 av länets 49 kommuner bostadsbrist totalt sett men betydligt fler har ett tuffare läge i centralorten. Även i år är det bara ett par kommuner (Bengtsfors och Dals Ed) som har sådant överskott att det bedöms vara ett problem.

– Antalet färdigställda bostäder har ökat jämfört med föregående år, säger Göran Carlsson på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Men de låga nivåerna på bostadsbyggandet senare år tillsammans med befolkningsökningen, främst i storstadsområdet, gör att bostadssituationen är tuffare.

Nästan alla kommuner i länet (46 av 49) lyfter fram bristen på hyresrätter, även de kommuner som övergripande sett har balans på sin bostadsmarknad.

– Ungdomars svårigheter att få fäste på den ordinarie bostadsmarknaden är i fokus. Denna grupp, men även flyktingar, bedöms i ökad grad ha det särskilt svårt att få sitt boende ordnat, fortsätter Göran Carlsson.

Länsstyrelsen bedömer att 4 000 eller något fler nya bostäder kan vara en realistisk nivå både för 2013 och för 2014. Andelen småhus/villor är dock påtagligt låg. När det gäller planerat byggande av hyresrätter är det främst de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen som uppges ha projekt på gång.

En tredjedel av länets student- och högskolorter inklusive direkt intilliggande kommuner, uppger att det är brist på studentbostäder. Men studentbostadsbyggandet har sedan några år nästan avstannat helt. För 2013-14 finns endast ett par projekt kända med drygt hundratalet studentbostäder i Göteborg.

– Den regionala samverkan kring boendeplaneringen behöver utvecklas. Bostadsmarknaden stannar inte vid kommungränsen vilket gör att man behöver samordna insatser, säger Göran Carlsson avslutningsvis.

Länsstyrelsens förhoppning är att bostadsmarknadsanalysen kan utgöra underlag för och inspirera kommunerna till en aktiv boendeplanering.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län