Onsdagen den 14 augusti 2013

Vildsvinsjakten snart lika stor som älgjakten

Vildsvinsjakten är igång och det är ett vilt som kan vara mycket farligt för en hund. Det är också ett vilt som hela tiden ökar - snart fäller svenska jägare lika många vildsvin som älgar per år. En skyddsväst på hunden kan innebära skillnaden mellan liv och död och Agria har därför ett erbjudande till alla jägare och deras jaktkamrat. Om en Agriaförsäkrad hund skadar sig under jakt slopas självrisken på försäkringen om hunden bär någon av skyddsvästarna Protector, TuskProof eller Hunting.

Vildsvin kan vara väldigt aggressiva och i Agrias skadestatistik har de senaste åren synts en kraftig ökning av hundar som skadas av vildsvin. Åren 2011-2012 ökade skadorna med 133 procent under jaktmånaderna. Nu visar Agrias senaste statistik att skadorna inte längre ökar i samma takt och det beror sannolikt på att man använder väst på hunden i högre grad och att jägarna har en ökad kunskap om vildsvinsjakt.

Tryggare med skyddsväst

Hundar som är försäkrade i Agria och som drabbas av en kroppskada av anfallande vilt under laglig jakt samtidigt som den bär en skyddsväst från Protector, Tuskproof eller Hunting slipper självrisk på försäkringen. Att självriskreliminering gäller för just dessa västar beror på att de är testade och rekommenderas av Svenska Jägareförbundet. En bra väst skyddar hundens buk, bakdelar samt bogar från vildsvinets vassa betar, som annars kan riva upp stora och livshotande sår.

– En väst som till exempel Protector har ett stryktåligt material i kevlar som skyddar hunden från aggressivt vilt samtidigt som den fungerar som en flytväst om hunden hamnar i vatten, förklarar Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria.

En av de allra viktigaste åtgärderna för att undvika skador är att se till att hunden är i god kondition. En vältränad hund är en förutsättning för att klara tuffa arbetstimmar i skogen utan att muskler och leder riskerar att skadas. Trötta hundar letar sig också i högre grad ut på vägar och banvallar där de riskerar att bli bli påkörda.

Skyddsvästen får inte vara äldre än tre år för att självriskelimineringen ska gälla. Protectorvästen är även godkänd för direktreglering med Agria och klinikerna vilket innebär att försäkringstagaren inte behöver lägga ut pengar för vården för den del som försäkringen ersätter.

Övrigt: Svenska Jägareförbundet organiserar 22 augusti en kunskapsdag om vildsvinsförvaltning.

Pressmeddelande från: Agria Djurförsäkring