Fredagen den 9 augusti 2013

Grävarbeten för spillvärme i Hällekis

Nu har Götene Vatten och Värme börjat gräva för att lägga ner en 850 meter lång ledning från Svenska Foder till Värmecentralen i Hällekis. Hittills har man kommit till Folketshus för att sen fortsätta Industrivägen upp.

Det kommunalägda bolaget Götene Vatten och Värme kommer årligen att köpa 3000 megawattimmar spillvärme från Svenska Foder som körs in i Hällekis fjärrvärmenät och kommer att täcka ca 90% av energibehovet i samhällets fjärrvärmenät.