Fredagen den 9 augusti 2013

300.000 Euro till Lidköpings kommun

Nu är det klart att Lidköpings kommun får 300.000 Euro för ett 2-årigt EU-projekt. Projektet syftar till att utbilda personal som arbetar med unga i riskzon. Målet är bland annat att skapa ett gemensamt synsätt, bättre samarbete i mötet med unga människor, minska avhopp från skolan samt ta del av metoder inom neuropsykiatri i andra länder i Europa.

Kommunalrådet Kjell Hedvall säger ”jag är mycket nöjd med det arbete som West Sweden och den interna arbetsgruppen lagt ner på den projektidé som nu resulterat i ett EU-finansierat projekt inom ett mycket relevant tema”.

West Sweden i Göteborg och Bryssel har genom sin EU-projektanalys­tjänst, WEPA, samarbetat med kommunen i det grundläggande arbetet med inriktning på projektet och lämpliga EU-program.

Projektförslaget har en totalbudget på 423.413 Euro och bidraget från Leonardo da Vinci-programmet är på maxbeloppet 300.000 Euro. Lidköpings projektansökan är en av åtta ansökningar i Sverige som får bidraget. Projektet kommer att starta i oktober och pågå i två år.

Projektet är ett samarbete mellan fem förvaltningar i kommunen, Barn & Skola, Kultur & Fritid, Social & Arbetsmarknad, Utbildning och Vård & Omsorg. Europeiska samarbetspartners är institutioner och organisationer i Bulgarien, England, Italien och Tyskland.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun