Lördagen den 6 juli 2013

Säkerheten förbättras vid järnvägskorsningen mot Råbäcks hamn

Den lilla grusvägen som går ner till Råbäcks hamn är under sommaren livligt trafikerad, vägen korsas av Kinnekullebanan och vid den korsningen har det endast funnits ett stopptecken till "skydd" mot framrusande tåg.

Under en tid har det nu utförts diverse arbeten på platsen för att göra korsningen säkrare och den får nu vägskydd (som genom ljud, ljus och fysiska hinder ska förhindra olyckor). Vad man kan se i dagsläget verkar det bli ljussignaler och bommar .

Några bommar är ännu inte på plats och ljussignalerna ännu inte i funktion, har heller ingen uppgift om när det nya vägskyddet kommer att tas i bruk. Men när allt tillslut är klart så är ännu en av Kinnekullebanans farliga korsningar betydligt säkrare än tidigare.