Onsdagen den 3 juli 2013

Inget saluförbud för sik från Vättern i dagsläget

Länsstyrelserna i Jönköping, Östergötland, Örebro och Västra Götalands län gör tillsammans bedömningen att det i dagsläget inte bör införas saluförbud för sik från Vättern.

Länsstyrelserna hänvisar tills vidare till Livsmedelsverkets kostrekommendationer. Under sensommaren och hösten kommer ytterligare undersökningar att utföras och Länsstyrelserna kommer därefter ta ställning till eventuella restriktioner i saluföringen av sik från Vättern

Med anledning av Livsmedelsverkets pressmeddelande den 26 juni angående dioxiner och PCB i sik från Vättern, har länsstyrelserna runt Vättern samverkat och kommit överens om att det i dagsläget inte råder saluförbud för sik från Vättern. Länsstyrelserna hänvisar tills vidare till Livsmedelsverkets kostrekommendationer för övrig fisk från Vättern. Om rekommendationerna följs bedöms att konsumtion av sik inte utgör någon fara för hälsan.

Livsmedelsverkets dataunderlag behöver genomlysas och kompletteras. Ytterligare undersökningar samt analyser kommer därför att utföras under sensommaren och hösten 2013.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län