Måndagen den 1 juli 2013

Götene kommun inför rökfri arbetstid

Götene kommun gör en hälsofrämjande satsning genom att införa rökfri arbetstid från 1 oktober. Kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare som främjar medarbetares hälsa och erbjuder en god arbetsmiljö för anställda, politiker, besökare och andra som vistas i kommunens lokaler.

Den första oktober inför Götene kommun rökfri arbetstid. Genom detta vill vi skapa rökfria miljöer samt ge goda förutsättningar för minskat tobaksbruk bland medarbetarna och att bidra till en bättre hälsa och arbetsmiljö. Rökfri arbetstid innebär att tiden då vi arbetar är helt fri från rökning. Fikapauser räknas som arbetstid och är därmed rökfria. Medarbetare och förtroendevalda som ändå vill röka gör detta på sina lunchraster. Rökning sker då på de platser förvaltningen/arbetsplatsen har bestämt. Undantaget är skolområdet, där rökförbud gäller enligt lag.

Genom att införa rökfri arbetstid vill Götene kommun även delta och aktivt medverka till att minska tobaksbruket i samhället i stort. Vi vill vara förebilder för kommunens invånare, såsom elever, förskolebarn, omsorgstagare med flera, som vi möter i olika sammanhang, och få lokaler, utrustning och material samt kläder utan röklukt.

Personal och förtroendevalda som vill sluta röka erbjuds stöd under hösten genom att delta i en sluta-röka-kurs. Stödet sker genom gruppcoachning och är kostnadsfri mot att det görs utanför arbetstid.

Pressmeddelande från: Götene kommun