Lördagen den 29 juni 2013

Skatepark byggs i Götene

Mellan badhuset och Västerby idrottsplats håller man nu för fullt på med byggandet av en skatepark. Detta är resultatet av ett medborgarförslag som med hjälp av bidrag och sponsorer nu håller på att bli verklighet.

Meningen är att anläggningen skall vara helt öppen för alla att använda, när som helst på dygnet, på kvällstid finns det belysning som går på timer som man sätter igång när man vill åka.

Även om parken har blivit lite försenad så hoppas man att den skall vara klar för att invigas redan den 24 augusti detta år.