Torsdagen den 27 juni 2013

Tolv miljoner 1000-kronorssedlar blir ogiltiga vid årsskiftet

Efter den 31 december 2013 kommer äldre 50- och 1000-kronorsedlar som saknar folieband att bli ogiltiga. Idag finns det tolv miljoner 1000-kronorssedlar och knappt fyra miljoner 50-kronorssedlar av den äldre versionen. Har du 50-och 1000-kronorssedlar utan folieband är det dags att använda dem.

– Jag uppmanar alla att redan nu kontrollera om de har 50- eller 1000-kronorssedlar utan folieband. Efter årsskiftet kommer du inte kunna betala med dem, så ta fram och använd sedlarna redan nu eller sätt in dem på ett bankkonto, säger Christina Wejshammar, enhetschef på Riksbanken.

Det finns idag två versioner av 50- och 1000-kronorssedlarna. Det är de äldre versionerna, utan folieband, som blir ogiltiga efter den 31 december 2013. De nyare versionerna, med folieband, är giltiga även efter årsskiftet.

Vad ska man göra med de sedlar som blir ogiltiga

Det finns två sätt att bli av med de äldre sedlarna innan de blir ogiltiga: antingen använder man dem att betala med eller så sätter man in dem på ett bankkonto.

– Vi samarbetar med bank och handel och kommer att informera allmänheten på olika sätt. Det är viktigt att vi når ut med informationen så att alla vet att dessa sedlar blir ogiltiga vid årsskiftet, säger Christina Wejshammar.

Indragningen av 50- och 1000-kronorssedlar utan folieband är det första steget i utbytet av hela sedel- och myntserien som startar 2015. Utbytet sker i omgångar. Syftet är att försvåra förfalskningar av sedlarna och att göra hanteringen av mynten billigare och enklare. 10-kronorsmynten är det enda som blir kvar oförändrat.

Pressmeddelande från: Sveriges Riksbank