Torsdagen den 27 juni 2013

Nya priser med Västtrafik

Västtrafiks styrelse sa idag ja till att höja priserna i kollektivtrafiken. Det innebär en justering med i genomsnitt 5,9 procent. Orsaken till höjningen är ökade kostnader för att utföra trafiken.

Prisjusteringen beräknas träda i kraft den 29 september 2013 och innebär att en enkelbiljett kommer att kosta 25 kronor (24 kr idag), kontoladdning 19,40 kr (18,60 kr idag), och ett periodkort 545 kronor (505 kr idag). Samtliga exempel avser en vuxen som reser inom Göteborgs kommun.

- Västtrafiks satsningar har gjort att fler än någonsin väljer att resa med kollektivtrafiken. Det innebär att kostnaden för kollektivtrafiken ökar och en justering av priserna är nödvändig, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

Att höjningen som normalt sett sker vid årsskiftet tidigareläggs beror på att Västtrafiks budgetprognos pekar mot ett minusresultat för 2013.

- Biljettintäkterna ökar men inte i samma utsträckning som förväntat och därför höjs priserna tidigare. Men man ska också komma ihåg att den goda resandeutveckling vi haft under de senaste åren inte hade varit möjlig om det inte vore prisvärt att välja kollektivtrafiken, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

Det finns i nuläget inga planer på ytterligare prishöjningar under 2014. Det slutgiltiga beslutet om justeringen av taxorna i kollektivtrafiken fattas av regionfullmäktige senare i höst.

Pressmeddelande från: Västtrafik