Tisdagen den 25 juni 2013

Positivt möte med ministern om utbyggnad av E20

E20 är Sveriges farligaste väg. Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och kommuner i regionen arbetar för att vägen ska byggas ut. I går fick infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) information om hur det skulle kunna gå till.

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) var en av dem som tog emot infrastrukturministern.

- Under mötet fick vi möjlighet att uttrycka vårt stora engagemang för E20. Vi kunde beskriva hur utbyggnaden kan genomföras och finansieras, och vi är förhoppningsfulla beträffande möjligheterna att gå vidare med E20-arbetet tillsammans med regeringen, säger Gert-Inge Andersson.

Västra Götalandsregionen, kommunerna och Västsvenska Handelskammaren med flera är beredda att medverka till finansieringen att bygga ut E20 och har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring. Tanken är att bidra med upp till en miljard kronor för att få en högre standard på E20. Det finns en bred uppslutning kring medfinansieringen.

Under måndagens möte diskuterades behovet av mer kunskap kring utbyggnaden. Det handlade bland annat om sträckningar och möjligheterna att minimera byggkostnader. Dessutom diskuterades förutsättningarna för en miljöanpassad utbyggnad.

- Vi hade en öppen och konstruktiv diskussion i positiv anda. Samtalet avslutades med att ministern lovade att återkomma med ett svar på vårt önskemål om ett gemensamt utredningsarbete. Den stora uppslutningen kring E20-utbyggnaden gjorde tydligt intryck på ministern och vi vill tacka alla som har uttryckt en vilja att medfinansiera. Och fler är välkomna, avslutar Katarina Jonsson (M), ordförande för Skaraborgs kommunalförbund.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen