Måndagen den 24 juni 2013

Ny cykelväg i Hällekis

Två förslag fanns hur den kommande cykelvägen till skolan skulle dras, det ena var längsmed Industrivägen förbi Duhagen och det andra i skogsremsan mellan Duhagen och Bygget.

Kommunstyrelsen ansåg att förslaget väster om Duhagen var det bästa, ett förslag som även skolan ville ha. Kostnad ca 800 000 kr, en gång- och cykelväg utmed Industrivägen skulle kosta 100 000 kr mer.