Onsdagen den 19 juni 2013

Framgångsrik vapenamnesti 2013

15 132 vapen och vapendelar samt 36 ton ammunition lämnades in till Polisen under vapenamnestin som genomfördes mellan 1 mars och 31 maj 2013. Motsvarande siffror under vapenamnestin från 2007 var 13 835 vapen och vapendelar och 14 ton ammunition.

Vapenamnestin har varit framgångsrikt och inga större missöden har inrapporterats. Vid några tillfällen har polisstationer fått utrymmas på grund av inlämnade sprängmedel eller explosiva varor, men dessa har kunnat hanteras av polis och bombpersonal och ingen person har kommit till skada.

– Det är mycket bra att så många illegala vapen inte längre finns i omlopp i samhället. Rikspolisstyrelsen är också nöjd med hur vapenamnestin genomförts, säger Maria Thulin, verksamhetsansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Av det som Polisen fått in är ungefär 50 procent jaktvapen, cirka 30 procent är enhandsvapen och resterande 20 procent bland annat automatvapen, vapendelar och luftvapen. Det ska jämföras med utfärdade licenser där nästan 90 procent är jaktvapen och cirka 10 procent enhandsvapen.

– Det är alltså förhållandevis många enhandsvapen som lämnas in och inte "bara gamla jaktvapen" vilket är en vanlig missuppfattning. Enhandsvapen är att anse som både farligare och mer stöldbegärliga, säger Maria Thulin.

För polismyndigheterna återstår nu att kontrollera vapnen och att transportera dem till SKL där det görs en bedömning av vapnen avseende vilka vapen man ska utföra grundligare undersökningar av, till exempel provskjutning för att se om vapnen förekommer i spårregistret.

SKL gör även en bedömning av samhällsintresset av vapnen ifall några vapen ska sparas för musealt ändamål. Resterande vapen förstörs.

I Västra Götaland lämnades det in 1635 vapen vilket är näst mest i landet, dessutom kom det in 3519 kg ammunition.

Pressmeddelande från: Polisen