Onsdagen den 19 juni 2013

Mindre kylzonsbrand på Paroc

På onsdagsmorgonen uppstod en mindre brand i kylzonsanläggningen på Paroc i Hällekis. Räddningstjänsten ryckte ut men när de kom fram hade lågorna redan slocknat. En del rör var dock fortfarande varma så man fick kyla ner dom på in- oh usidan med vatten.