Tisdagen den 18 juni 2013

Sen isvinter skapar oreda i farledsutmärkningen i Vänern

Den årliga kontrollen av sjömärkena i Vänern är försenad. Orsaken är den långa isvintern. Alla fritidsskeppare i Vänern uppmanas därför att navigera med goda marginaler.

- Det finns risk för utmärkningen i vissa farleder är felaktig, säger Ingvar Dyberg, Sjöfartsverkets chef för farledshållning på Vänern.

Varje vår kontrolleras alla flytande sjömärken som Sjöfartsverket har driftansvar för utmed de svenska kusterna samt i Vänern, Mälaren och Hjälmaren. Totalt rör det sig om cirka 6000 prickar och bojar som besiktigas, åtgärdas och positioneras.

Varje vinter orsakar isen skador på utmärkningen och i vissa fall händer det att prickar och bojar flyttas av isen. Årets isvinter var mycket sen med maximal isutbredning i Vänern först i början av april. Sjöfartsverket arbetsfartyg Scandica assisterade som isbrytare i Vänern till och med vecka 16. På grund av den sena isvintern är vårutprickningen i Vänern försenad.

- De stora farlederna för yrkestrafiken är i ordning, där är sjömärkena kontrollerade. Men i de mindre farlederna och i de grundare vattnen, särskilt i områdena Kristinehamn-Karlstad samt Åmål-Säffle, har vi inte hunnit kontrollera all utmärkning än, säger Ingvar Dyberg.

Just nu finns arbetsfartygen Candela, Polstjärnan och Fyrbjörn i Vänern. Sjöfartsverket räknar med att våröversynen i sjön kommer att vara klar i början av juli. Till dess rekommenderas särskild försiktighet för alla fritidsskeppare som ger sig ut på Vänern.

- Ta det lugnt och navigera med extra goda marginaler. Avbrutna prickar som står strax under vattenytan är ett annat problem som vi åtgärdar först när rapporter kommer till oss. Fasta sjösäkerhetsanordningar som landbaserade fyrar, märken och kumlar flyttar inte på sig på grund av isen och kan vara goda verktyg. Se också till att ha uppdaterade navigationshjälpmedel ombord, allra helst båtsportkort för aktuellt område, säger Ingvar Dyberg.

Pressmeddelande från: Sjöfartsverket