Måndagen den 10 juni 2013

Redito förvärvar handelsfastighet i Lidköping för 127 mkr

Redito har genomfört ytterligare ett förvärv av en handelsfastighet. Fastigheten utgör handelsplatsen Framnäs köpcentrum i centrala Lidköping. Största hyresgäster är ICA Kvantum och Willy:s. Säljare är ett danskt K/S.

Redito har sedan årsskiftet byggt upp Trophi Fastighets AB, med en portfölj om ca 100 handelsfastigheter och ett sammanlagt värde på närmare 1,5 mdr kr. Fastigheterna finns på ett 70-tal orter i hela landet. Mer än 80 % av portföljen utgörs av livsmedelsbutiker med Axfood och ICA som största hyresgäster. Aberdeen Asset Management har anlitats för att hantera fastighetsförvaltningen.

- Vi fortsätter arbetet med att skapa en riktigt bra portfölj med handelsfastigheter och ser glädjande nog att det finns fler affärer att göra under sommaren, säger Jan Björk, VD för Redito.

Pressmeddelande från: Redito AB