Fredagen den 7 juni 2013

Superdyrt elpris i Danmark idag

Idag är elen rekorddyr i Danmark (elområde DK1, Jylland). Vindstilla förhållanden kombinerat med överföringsbegränsningar i nätet gör att elpriset slår i taket på 1 723,8 öre/kWh. Fredagens dygnsmedelpris (376,1 öre/kWh) för Jylland är upp 610 procent från torsdagens nivå (52,9 öre/kWh).

Mellan klockan 09.00 till 11.00 slår elpriset i det tekniska taket vilket motsvarar osannolika 1 723,8 öre/kWh. Jämfört med elprisnivån i Sverige under fredagen är det danska dygnspriset cirka 10 gånger högre.

För att ta ett exempel: tvättar du kläder i en modern tvättmaskin samt torkar dessa i en tumlare förbrukas det cirka 4 kWh el. Baserat på det svenska medelspotpriset i maj kostar detta cirka 3:50 kronor. Kostnaden för samma tvätt, antaget det danska elpriset, blir 88 kronor.

– Elpristoppar påverkar kunder med rörligt elpris. Med denna skyhöga elprisnivå är det bäst att släcka ner allt och bege sig till stranden för sol och bad, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Pristaket som är definierat av Nordpool ligger på 2 000 euro/MWh. Danmark har en stor del av sin elproduktion i form av vindkraft vilket gör att dem är beroende av import under vindstilla förhållanden. Just idag är kapaciteten på överföringskabeln mellan Danmark (DK1) och Tyskland kraftigt reducerat vilket får denna bristsituation att uppstå.

Pressmeddelande från: elskling AB