Fredagen den 7 juni 2013

Jula vill etablera varuhus i Karlskrona

Företaget G & K Blanks Fastigheter AB har gjort ett markförvärv i Karlskrona för etablering av handelshus. Förvärvet har gjorts på ett område i direkt anslutning till Österbyleden och Lyckebyvägen. I förlängningen handlar det om att kunna etablera ett Julavaruhus i Karlskrona.

G & K Blanks Fastigheter AB är ett bolag inom Jula-sfären. Bolagen ägs till stor del av Karl-Johan Blank, koncernchef i Jula.

– Vi tror stenhårt på Karlskrona. Här finns ett tydligt och bra läge för fortsatt utveckling av handeln. Karlskrona har länge varit en vit fläck på Julas etableringsplan men nu har vi hittat en bra fastighet. Tanken fanns med mig i höstas när jag var med min son då han skulle börja läsa på BTH (Blekinge Tekniska Högskola) i Karlskrona. När vi möblerat hans lägenhet och var på väg hem till Skara stannade vi till vid McDonald’s vid Lyckeby. Då såg vi den perfekta tomten för etableringen i Karskrona, säger Karl-Johan Blank.

– Vi ser att det finns utrymme för fler Julavaruhus i Sverige och Karlskrona känns som ett naturligt val för vår fortsatta expansion. Blekinge känns som hemmaplan för oss, här finns många trogna Julakunder, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

Preliminär byggstart är satt till september 2013 och upphandlingsprocessen är påbörjad.

– Vi hoppas kunna bygga cirka 8 000 kvadratmeter vilket skulle ge många nya arbetstillfällen inom handeln. Läget utmed E22 och infarten till centrum är mycket fördelaktigt placerat i Karlskrona, säger Karl-Johan Blank.

Intresset att etablera sig i Karlskrona är stort och arbetet med att fylla lokalerna med handel pågår för fullt.

Pressmeddelande från: Jula AB