Onsdagen den 5 juni 2013

Ny dykbesiktning på Ångfartyget Trollhättan

Dagens dykbesiktning fick tyvärr avbrytas pga 1 meters sikt och blåst. Det låg nät över skrovet som utgjorde fara vid den dåliga sikten som förelåg. Av säkerhetsskäl avbröts dykningen. Roland Peterson, marinarkeolog på Vänermuseet återkommer med nytt datum. Snart kommer han återigen tillsammans med kollegorna från Bohusläns museum gå ner igen.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun