Fredagen den 31 maj 2013

Mobilstrålning bakom ADHD?

Fem niondeklassare i Danmark har orsakat stor uppståndelse med ett experiment som visar hur krasse dör i närvaro av mobil Wi-fi strålning. Experimentet initierades av att de märkte hur okoncentrerade de blev i skolan när de sovit med mobilen bredvid sig. Kan detta vara en orsak till vad psykiatrikerna kallar ”ADHD”? Så gott som alla skolungdomar idag har en mobiltelefon.

Forskare över hela världen har uppmärksammat experimentet som fem tjejer i nionde klass i Danmark har utfört. De tog 400 krassefrön och placerade dem i 12 fat. Därefter delades faten upp i två olika rum med samma temperatur. De gav dem samma mängd vatten, temperatur och solsken under 12 dagar, men utsatte hälften av dem för mobil strålning. Därefter fotograferades de varje dag under 12 dagar.

Resultatet var skrämmande: krassen i de sex faten som utsattes för strålning växte inte alls, en del muterade eller dog. Den andra krassen i de sex andra faten växte upp som vanligt.

Experimentet startade när de fem tjejerna fann att de hade svårt att koncentrera sig under skoldagen.

– Vi anser alla att upplevde svårigheter med koncentrationen i skolan om vi hade sovit med telefonen när örat, och ibland även upplevt svårigheter att sova, säger Lea Nielsen, en av de fem unga forskartjejerna.

De hade absolut inte väntat sig detta resultat.

– Det är verkligen skrämmande att det är så stark påverkan, vi blev verkligen chockade av resultatet, säger Lea Nielsen.

Professor Olle Johansson på Karolinska Institutet i Stockholm blev imponerad av tjejernas forskning. Han kommer nu att upprepa experimentet med en belgisk forskare, professor Marie-Claire Cammaert vid Université libre de Bruxelles, för forskningen är enligt honom briljant.

– Flickorna höll sig inom ramen för sitt kunnande och satte igång och utvecklade ett mycket elegant experiment. Att välja krasse var mycket intelligent, säger han.

De fem flickorna fick en utnämning och 1000 kronor från C4ST, Citizens 4 safe technology.

http://www.c4st.org/news/item/what-s-happening-around-the-world/danish-students-attract-international-attention-with-cress-and-wifi-experiment.html

Pressmeddelande från: KMR