Fredagen den 31 maj 2013

Ånga från foderfabrik skall värma Hällekis

Kommande vinter kommer spillvärme från Svenska Foders foderfabrik i Hällekis att köras in i samhällets fjärrvärmenät.

Det kommunalägda bolaget Götene Vatten och Värme kommer att köpa 3000 megawattimmar årligen av Svenska Foder vilket täcker upp ca 90% av energibehovet i Hällekis fjärrvärmenät.

För att ansluta till nätet kommer Götene Vatten och Värme att lägga ner 850 meter ledning till en kostnad av ca 4 miljoner kronor, skriver NLT i dagens tidning.