Fredagen den 31 maj 2013

Renovering av lekplats i Hällekis

Lekplatsen på Lövängsvägen i Hällekis håller nu som bäst på att renoveras. Den kommer att få nya gungor, klätterställning, gungdjur och en ny sandlåda. Arbetet med renoveringen av lekplatsen är i det närmaste klar.