Torsdagen den 30 maj 2013

Skara-Lundsbrunn Järnvägar får pengar till ångpannereparation

På nyårsaftonen 2010 drabbades VGJ 29, ett av Föreningen Skara-Lundsbrunn Museijärnvägars ånglok, av ett haveri på ångpannan. Reparationen skulle komma att kosta en hel del pengar då man inte kunde göra alla moment själva utan skulle bli tvungna att leja in hjälp utifrån.

En insamling startades för att få ihop de ca 800 000 kronor som reparationen beräknades kosta. Riksantikvarieämbetet bidrog med 400 000 kr och ca 150 000 kr har man fått i gåva av olika personer, men det har fattas en hel del pengar för att man skall kunna komma igång med reparationen. Nu ser dock allt ut att lösa sig då Sparbanksstiftelsen gått in med ett bidrag på 300 000 kr.

Det kommer att bli ett engelskt företag som skall ta sig an reparationen av ångpannan, vilken kommer att skickas iväg under sommaren, ett år beräknas reparationen ta. Man hoppas på att loket återigen kommer att vara i drift på museijärnvägsspåret mellan Skara och Lundsbrunn någon gång under 2014.