Onsdagen den 29 maj 2013

Det kan finnas vargvalpar i Tiveden

Det verkar som det vargpar som flyttades från Norrbotten till Tiveden tidigare i år har fått valpar. De nya vargvalparna som överlever kan sprida sina gener och bidrar då till att genetiskt förstärka den inavlade svenska vargstammen.

Viltskadecenter har bedömt att vargparet med stor sannolikhet fått valpar i mitten av maj. Informationen kommer från vargarnas sändare.

- Vi hoppas att det stämmer att det finns vargvalpar. I så fall är det ett tillskott till den inavlade svenska vargstammen. I arbetet med genetisk förstärkning är det många bitar som måste falla på plats. Det går inte alltid att styra eftersom det är vilda djur vi arbetar med. Men nu kanske allt har fungerat, säger Helene Lindahl, projektledare för genetisk förstärkning.

Länsstyrelsen kommer att genomföra en kontroll i slutet av juni. Då har vargparet med sina valpar lämnat lyan och träffas på så kallade rendez-vous-platser. Dit kan Länsstyrelsen gå när vargarna själva inte är där och plocka spillning som sedan analyseras.

- Efter besöket på platsen kan vi konstatera om det verkligen har fötts valpar i reviret och analysen ger sedan besked om hur många valpar som överlevt så långt, säger Per Wedholm, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Örebro län.

Eftersom båda föräldrarna är invandrade vargar är varje valp i stort sett obesläktad med våra skandinaviska vargar. Valparna är värdefulla för arbetet med att minska inaveln i den svenska vargstammen. Normalt sett överlever endast en av fyra valpar till dess att de själva får valpar. Det är inte ovanligt hos vilda djur.

-Vi får många frågor om hur man som tamdjursägare i området ska agera och planerar därför ett informationsmöte, säger Anita Bergstedt Söderström, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Naturvårdsverket kommer att delta på informationsmötet för berörda som Länsstyrelserna anordnar i juni.

- Vi förstår om människorna som bor i området har många frågor om hur de kan påverkas av en vargetablering. Frågorna kommer att besvaras av Länsstyrelserna och Grimsö forskningsstation. Naturvårdsverket deltar i mötet för att kunna svara på frågor om genetisk förstärkning, avslutar Helene Lindahl.

Pressmeddelande från: Naturvårdsverket