Måndagen den 27 maj 2013

photo credit: Sebbe - Creative Commons License

Akvedukten i Håverud blir byggnadsminne

Länsstyrelsen har beslutat att förklara den del av Dalslands kanal som bland annat består av akvedukten i Håverud som byggnadsminne. Onsdagen den 29 maj sker invigningen.

– Vi bedömer att akvedukten, slussarna och de utvalda byggnaderna är unika och synnerligen märkliga genom sitt kulturhistoriska värde. Områdena är av riksintresse för kulturmiljövården, säger Anna Olsfelt, antikvarie på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Förutom akvedukten i Håverud, med fyra slussar och vissa mindre byggnader, ingår även kamrersbostaden, arkivet, magasinet och två slussar i Upperud i byggnadsminnet.

– Anläggningen är en av Dalsland största turistmål med stora ekonomiska, kulturella och symboliska värden. Därför är åtgärder, som främjar kanalens drift och skapar möjligheter för allmänheten att besöka och förstå kanalens historia, en förutsättning för att behålla dess värden, fortsätter Anna Olsfelt.

Det var 1868 som kung Karl XV invigde Dalslands kanal för att industriprodukter skulle kunna fraktas från bruken i Dalsland till västerhavet för vidare export. På 1970-talet tog fritidsbåtar över och slussningen fick ett uppsving. Kanalen har idag stor betydelse för turismen i området. Akvedukten, slussarna och kanalen är fortfarande, efter 145 år, i bruk och ägs av Dalslands Kanal AB.

Akvedukten tillverkades 1868 i Stockholm av Bergsunds Mekaniska Verkstad. Den är en fritt hängande bro som vilar på två murverk och är 33,5 meter lång. Plåtarna sammanfogades med 33 000 nitar. I Sverige finns flera akvedukter utförda i sten eller trä – men akvedukten i Håverud är ensam i sitt slag som en plåtkonstruktion.

Onsdagen den 29 maj invigs byggnadsminnet av landshövding Lars Bäckström.

Läs mer om akvedukten i Håverud och invigningen på www.dalslandskanal.se.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län