Fredagen den 24 maj 2013

Önskemål om offentliga toaletter vid Kinnekullegården

Kinnekullegården har framfört ett önskemål om att kommunen skall bygga offentliga toaletter vid Kinnekullegårdens parkering.

Anledningen är att belastningen på Kinnekullegårdens egna toaletter är stor då det är betydligt fler än gästerna om använder dessa.

Man föreslår att kommunen bygger en toalett för dam, herr och handikapp vid parkeringens södra sida samt att man förstärker den befintliga infiltrationsanläggningen.

Att bara ställa dit en "baje-maja" anser man inte vara någon lösning då det visat sig att de flesta undviker att använda den typen av toalett.