Fredagen den 24 maj 2013

Årets biosfärstipendiat är utsedd

Biosfärstipendiet delas ut årligen till någon som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling. Styrelsen för biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har i år utsett Jonas Magnusson, Götene, till årets Biosfärstipendiat.

Jonas Magnusson, Götene bidrog till starten av Kyrkornas Second Hand i Götene som idag ägs och drivs av fyra kyrkor: Elimkyrkan, Missionskyrkan, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan. Jonas uppfyller väl kriterierna för Biosfärstipendiet med följande motivering:

”Jonas är en idealist, en social entreprenör med förtroende för kommunen och som initierade hållbar utveckling redan för 20 år sedan. Jonas har skapat samarbete mellan föreningsliv och frivilliga och visar stort socialt ansvarstagande genom att initiera arbetsmarknadsåtgärder som sysselsätter praktikanter och arbetslösa.”

Kyrkornas Second Hand startades 1993 med butik på Annagatan och har vuxit successivt i storlek, omsättning och utbetalda bidrag. Från början drevs butiken till största del med hjälp av ALU-arbetare. När denna arbetsmarknadsåtgärd försvann har frivilligarbetare, till största delen från någon av ägarkyrkorna, tagit över arbetet. Kyrkornas Second Hand förmedlar allt sitt överskott till sociala & humanitära projekt runt om i världen. Pengarna förmedlas främst genom kyrkorna som driver butiken, då dessa har ett brett kontaktnät med missionärer och hjälparbetare över världen. Sedan starten har man skänkt över 15 miljoner kronor. Varje år skickas ca 1,5 miljoner kronor till olika biståndsprojekt.

Stipendiet överlämnas den 2 Juni på nationella Biosfärdagen. Biosfärdagen firas i år vid Naturum Vänerskärgården- Victoriahuset med en BioBlitz (se separat pressmeddelande). Biosfärstipendiet inrättades 2011 och delades ut för första gången 2012. Då till Torsö Skärgårdsskola och Qvarnstensgruvan i Lugnås.

Pressmeddelande från: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle