Tisdagen den 21 maj 2013

Vänerns stränder växer igen - 21 miljoner till uppröjning

EU, Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland kommer tillsammans att satsa 21 miljoner kronor på att röja upp Vänerns igenväxande stränder och fågelskär.

Det är 209 fågelskär och 100 hektar ängs- och betesmarker som skall röjas upp och restaureras för att stoppa igenväxningen och göra det möjligt för måsar och tärnor att finna fler häckningsplatser.