Måndagen den 20 maj 2013

Stora skillnader på Skaraborgs elnätspriser

Elnätspriserna i Skaraborg varierar kraftigt. Det visar årets Nils Holgersson-undersökning. I Skövde ligger elnätsavgiften på 21,1 kronor per kvadratmeter, men i Gullspång hamnar samma siffra på hela 49,3 kronor per kvadratmeter.

– I Skaraborg hittar vi den billigaste och näst dyraste kommunen i Sverige. Mellan Skövde och Gullspång är det mindre än 8 mil, men elnätspriserna skiljer 134 procent. Det är en kraftig skillnad som naturligtvis är svår att förstå, säger Anders Forsberg, ordförande för Hyresgästföreningen Skaraborg.

Enligt Hyresgästföreningen är det högre elnätspriset i Gullspång kännbart för hyresgästerna. För en genomsnittlig tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter betalar en hyresgäst i Gullspång 2 958 kronor per år, eller 247 kronor i månaden, i elnätsavgift. I Skövde är elnätsavgiften för samma lägenhet 1 266 kronor per år eller 106 kronor i månaden. Det är en skillnad på 1 692 kronor per år, eller 141 kronor i månaden.

– Det är mycket pengar som hyresgästerna går miste om. 141 kronor är mer är tre gånger så mycket som årets hyreshöjning i allmännyttiga Gullspångsbostäder, säger Anders Forsberg.

I Västra Götaland är det kommunerna med Fortum-ägda elnät som får de kraftigaste ökningarna. Höjningarna ligger mellan 10,8 och 12,4 procent. Enligt Hyresgästföreningen är detta ingen tillfällighet.

– Som organisation har vi länge hävdat att kommunerna bör behålla elnäten i egen regi. Att sälja ut elnäten kan ge klirr i kommunkassan, men det blir dyrt för elnätskunderna, avslutar Anders Forsberg.

Pressmeddelande från: Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg