Fredagen den 17 maj 2013


Olof Engstedt med vildlax som återutsattes efter fångst.Trollingfisket efter lax längs södra ostkusten är en betydelsefull regional näring som skapar ekonomiska mervärden i många kustsamhällen som Simrishamn, Karlshamn, Nynäshamn och runt Singö. Trollingfisket ger möjlighet att utnyttja laxresursen på ett hållbart sätt. - Foto: Olof Engstedt

Nya regler för östersjölax diskriminerar trollingfisket

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya regler för fisket efter lax i Östersjön 2013. För trollingfisket gäller att endast fenklippt lax får behållas from och med 1/8. För kustfisket gäller att fisket kommer att inriktas efter odlad lax.

– Tyvärr lyssnade inte HaV på Sportfiskarnas förslag om att införa enhetliga fångstbegränsningar för östersjölax i hav och älv, det vill säga en lax med fettfena per fiskare och dygn. HaV har nu inte tagit hänsyn till att trollingfisket är en betydelsefull regional näring. Med de nya reglerna är risken stor att delar av det svenska trollingfisket flyttar över till danska hamnar och då är lite vunnet med regleringen. Med Sportfiskarnas förslag hade det funnits möjlighet för diskussioner med Danmark om en harmonisering av reglerna. Det hade varit det bästa för såväl laxen som för trollingfisket och fisketurismnäringen säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

Sportfiskarna anser att regleringen kan bli ett hårt slag mot trollingfisket som har möjlighet att göra ett hållbart uttag av vildlax och som även utgör en viktig regional näring i exempelvis Simrishamn, Karlshamn, Nynäshamn och runt Singö. Det är nu av största vikt att all odlad lax, exempelvis i Finland, verkligen märks med att fettfenan klipps.

– Sportfiskarna jobbar mycket målmedvetet för vildlaxens bästa, att vi grundar en särskild stiftelse för att kunna finansiera åtgärder och köper ut fiskerätter utanför vildlaxälvarna är bara några av många steg för att förbättra laxens situation. Samtidigt är det viktigt att poängtera att laxen utnyttjas bäst som resurs via sportfiske. Detta gäller både i älvdalarna och i Simrishamn. Nu får vi en onödigt hård reglering av trollingfisket vilket kan hämma både allmänhetens trolling och utvecklingen av näringen, säger Stefan Nyström.

Bra att rikta yrkesfisket mot odlad lax

För övrigt innebär de nya föreskrifterna att cirka två tredjedelar av den svenska laxkvoten avsätts för kustfiske med fasta redskap i Bottenviken och att högst hälften av dessa får vara vilda laxar. Den återstående tredjedelen avsätts för kustfisket söder om Bottenviken och en mindre del avsätts som buffert bland annat för att täcka upp för bifångster i andra fisken. Det så kallade fritidsfisket med fasta yrkesmässiga redskap får starta först från och med 1 juli.

– Det är positivt att kustfisket inriktas mer mot odlad lax samt att fritidsfisket med fasta redskap begränsas i tid så att merparten av den vilda laxen hinner passera dessa redskap säger Anders Karlsson, fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna.

Läs Sportfiskarnas remissvar till HaV om regleringen av trollingfisket här.

Pressmeddelande från: Sportfiskarnatfiskarna