Tisdagen den 14 maj 2013

Ungdomar får fribiljetter till kulturscener

Regionfullmäktige vill uppmuntra grundskoleelever i Västra Götaland att besöka någon av de större kulturscenerna i länet. Därför beslutade man om att ungdomar i hela årskurser ska få fribiljetter till utvalda föreställningar.

Idén är hämtad ur en motion, som syftar till att ge fler ungdomar i Västra Götaland kulturupplevelser. Såväl styrelsen för Göteborgsoperan som styrelsen för Regionteater Väst ställer sig positiva till idén.

Även kulturnämnden är positiv och hänvisar till sitt pågående arbete, att tillsammans med Västtrafik och regionutvecklingsnämnden utreda möjligheterna att införa ”Kulturpass” i regionen. Uppdraget innebär att utreda olika lösningar som kopplar samman kollektivt resande med besök på kulturinstitutioner och till Kulturevenemang. Regionfullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i samarbete med länets skolor och kommuner ge ungdomar i en särskild årskurs fribiljetter till någon av de större scenerna inom regionen, och att utredningen kopplas samman med uppdraget kring "Kulturpass".

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen