Lördagen den 11 maj 2013

Två förslag på ny cykelväg i Hällekis

En cykelväg till skolan i Hällekis har varit på önskelistan länge i samhället, ett första förslag togs fram där cykelvägen skulle gå på högersida av Industrivägen, sett norr ifrån, och passera nära husen i Duhagen. Detta förslag väckte debatt och två nya förslag togs fram.

Ett förslag från Samhällsföreningen innebär att cykelvägen dras på vänster sida av Industrivägen upp mot skolan (sett från norr) ett förslag som en majoritet av de medverkande på ett möte gällande Hällekis framtidsplan förordade. Kostnad för detta förslag är 900 tkr.

Duhagens BRF som inte ansåg att det första förslaget var speciellt bra föreslår i stället att cykelvägen dras i skogen mellan Duhagen och Bygget, ett förslag som även skolan anser vara bra då det blir en naturlig sträckning mellan skolan, den nya idrottshallen och den nya förskolan vid Hällesäter. Kostnad för detta förslag är 800 tkr.

Om en cykelväg skall hinna byggas detta år så är det bråttom att fatta ett beslut om viket av förslagen som skall klubbas igenom.

Klicka här för att se hur förslagen ser ut!

När en cykelväg från Falkängen upp till korsningen vid Hällesäter kommer att byggas och hur den skall dras finns för närvarande inga uppgifter om. Ett problem man måste lösa är genomfarten i viadukten.