Fredagen den 10 maj 2013

Bioblitz på Naturum

Nu sätts artrikedomen runt Läckö under luppen! Nya Naturum, som invigdes i dagarna kommer vara utgångspunkt för Sveriges andra Bioblitz, som arrangeras söndagen 2 juni som också är nationell Biosfärdag.

Bioblitz innebär att ett antal artexpert inom olika sakområden samlas för att tillsammans med intresserad allmänhet inventera och dokumentera alla arter man kan hitta inom ett relativt begränsat område. I markerna runt Naturum kommer ett 15 tal experter från bl.a. Artdatabanken i Uppsala, Göteborgs Naturhistoriska museum m.fl. att finkamma området på allt levande och dokumentera sina fynd i artdatabasen.

De olika experterna kommer att bjuda med besökarna på fältspaning i markerna runt Naturum, samla in arter ta med och dokumentera i artdatabanken. Det blir ett unikt tillfälle att ta del av landets ledande artexperters samlade kunskaper och låta sig faschieras av naturens mångfald och under. Det kommer att finns experter på fåglar, insekter, växter, vattendjur, kräldjur och mycket mera.

Förutom själva artinventeringen kommer det att ske en mängd andra aktiviteter såsom föredrag där många av experterna kommer att medverka inom sina resp. fackområden. Vidare kommer slottets egen trädgårdsmästare Simon Irvine att berätta om kompost och dess hantering, Hans Kongbäck berättar om fiskar och vattenmiljö. Naturskyddsföreningen, Biodlarföreningen och fågelklubben medverkar med information om sina verksamheter.

Naturfotografen Johan Hammar kommer finnas på plats för att fotografera artfynden och av sina bilder skapa en fotoutställning som växer fram under dagens lopp. För familjer erbjuds håvning i strandkant och i dammarna, tipspromenad, delta i holkbygge m.m. Göteborgs universitet bidrar med råd och tips om trädgård. Naturum med alla dess möjligheter finns naturligtvis tillgängligt under arrangemanget, Det kommer också erbjudas möjlighet till guidade visningar på slottet och i trädgården och hända en del överraskningar av olika slag. Arrangemanget pågår mellan 10.00 och 16.00, men en del aktiviterer kommer också att göras före och efter för att studera fåglar och nattdjur som fladdermöss, nattinsekter m.m.

Pressmeddelande från: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle