Onsdagen den 8 maj 2013

Snus är och ska förbli en svensk angelägenhet

- Det är Sverige som ska reglera innehållet i snus. Inte EU. Det är en viktig princip för att kunna upprätthålla det svenska undantaget och dessutom är det rimligt att det land där snuset säljs också ansvarar för att reglerna, säger europaparlamentariker Åsa Westlund (S), efter att den svenska S-gruppen i parlamentet lagt förslag för att värna det svenska snuset.

- Klargöras bör att det aldrig varit tal om att allt snus skulle försvinna från Sverige, men de nya reglerna vill begränsa vilka smaktillsatser som får användas vilket hotar många svenska snussorter, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

- Kommissionen vill få bort smaktillsatser i tobak som vänder sig direkt till ungdomar, typ hallon och tutti-frutti, och vi stöder givetvis syftet att förhindra att ungdomar börjar röka. Problemet är att de nya reglerna slår mot det svenska snuset på ett otillbörligt sätt, fortsätter Marita Ulvskog.

- Vår linje är solklar. Det svenska snuset ska vara kvar i Sverige och det ska också regleras i Sverige. Från ett konsumentperspektiv ska det vara tydligt vad snuset innehåller och det ska bestämmas enligt rådande livsmedelslagstiftning nationellt, avslutar Åsa Westlund (S).

Förslaget till nytt tobaksdirektiv behandlas just nu i Europaparlamentet. Idag (onsdag 8 maj 2013) är sista dagen för att lägga ändringsförslag i det huvudansvariga utskottet; utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. I det nya direktivet finns förslag på hårdare regler för vilka ingredienser en tobaksprodukt får innehålla, regler som kan leda till att runt 10 procent av det svenska snuset förbjuds.

Pressmeddelande från: Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet