Onsdagen den 8 maj 2013

Projekt kring utveckling av besöksnäringen i biosfärområdet

Sedan en månad tillbaka är projektet Biosfärområde Exportmogen Destination i gång. Projektet är en gemensam satsning för kommunerna Mariestad, Götene och Lidköpings som drivs och administreras av Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Satsningen gäller att i första hand utveckla det geografiska området som omfattas av Unescos utnämning av vårt Biosfärområde. Detta tillsammans med nationella mål att öka omsättningen inom besöksnäringen till det dubbla i Sverige till 2020 och att ha ett 30-tal destinationer i Sverige som är av hög klass för utländska turister att besöka.

Arbetet med besöksnäringen i projektet utförs i samklang med Unescos program för Biosfärområden, MAB ( Man and Biosphere) ”Att uppnå ett långsiktigt hållbart brukande och bevarande av biosfärens resurser och att förbättra relationen mellan människa och natur från lokal till global nivå”

Pressmeddelande från: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle