Onsdagen den 8 maj 2013

Anmälan om nedskräpning i Hällekis

En anmälan har kommit in till Götene kommun gällande nedskräpning av ett område mellan ett industriområde och Vänerns strand i Hällekis.

I området har det lagts upp skrot och dumpats sopor som nu flyger omkring i naturområdet, det finns även dunkar och fat som eventuellt kan ha läckt ut vätska och förorenat marken.

Anmälaren önskar att kommunen verkar för att området städas upp och att man planterar skog så att insynen till industriområdet begränsas från sjösidan.

Det kommer även att göras en anmälan om miljöbrott till Miljö och Hälsa i Lidköping.

Tillägg 2013-05-10

Idag meddelade markägaren i ett mail till kommnen att man städat upp allt skräp som låg utspritt och beklagade det inträffade. Man påpekade även att det skrot som var upplagt ligger inom företagets egen mark och inte på naturmarken.