Tisdagen den 7 maj 2013

12,27 kronor kostar skollunchen i Götene

En skollunch kostar i snitt 9,80 kronor men kostnaderna varierar mellan kommunerna. Det visar Skolmatens vänners kartläggning bland kommunernas kostchefer.

Götene och Skara är de kommuner som satsar mest på skolmaten i Skaraborg, 12,27 kronor per skollunch, Falköping 10,51 kr, Lidköping 9,80 kr, Vara 9,34 och Mariestad 8,90 kr.

– Kommunerna satsar inte mer på maten trots allt prat om matkvalitet. En investering i skolmaten är en investering i ungas prestationer och hälsa, det borde vara viktigt, säger Annika Unt Widell, dietist och projektledare vid Skolmatens vänner.

Livsmedelskostnaden 2012 för lunchen i landets grundskolor varierar mellan 5,79 och 16 kronor. Den kommun som ligger högst lägger alltså nästan tre gånger så mycket som den som satsar minst. Snittet är 9,80 kronor.

Kostnaderna är redovisade per inskriven elev och inte per ätande elev. När siffrorna bedöms kan det vara bra att veta att ungefär 10 procent av de inskrivna eleverna brukar utebli från lunchen.

Enligt kartläggningen kostar skollunchen i gymnasiet något mer än i grundskolan, i snitt 11, 24 kronor.

Pressmeddelande från: Skolmatens vänner (del av text)