Måndagen den 6 maj 2013

Björn Lippold årets Tengelandstipendiat

Ibland har han kallats knektarnas Västgöta-Bengtsson, och det är inte fel. Björn Lippold i Lundsbrunn har samma förmåga som Västgöta-Bengtsson att berätta levande så att åhörarna nästan ser de gamla människorna framför sig i glädje och sorg. Mustigt och med massor av humor målar han upp livet i de gamla soldattorpen och lyfter även fram soldathustrurnas hjälteinsatser när gubbarna är borta och slåss. Själv skämtar denne kännare av bygdens militära historia gärna om att han var malaj i lumpen.

För sina insatser kring knektar och knektaliv tilldelas Björn Lippold 2013 års Tengelandstipendium i samband med Västergötlands Hembygdsförbunds årsstämma i Tranemo på söndag, och skälen är många. Framför allt förstås det soldatregister han startade 1983 med Stifts- och landsbiblioteket i Skara som bas. Detta projektjobb blev så lyckat att det blev förebild för liknande forskning i hela landet.

Hans mångåriga arbete med Garnisonsmuseet i Skövde, nu utlokaliserat till Axvall, är ett annat tungt argument och till detta kommer massor av föredrag som spritt kunskap om knektarnas liv. Detta har också skildrats i flera böcker, senast boken Soldatliv med illustrationer av Leiif Holgersson.

Stipendiet är Västergötlands Hembygdsförbunds finaste utmärkelse och har sitt namn efter hembygdsforskaren Folke Tengeland, Tengene, Grästorp, som under 20 år var redaktör för förbundets tidning Västgötabygden. Han avled hastigt i november 1979 efter att sin sista dag ha tilldelades Skaraborgs läns landstings kulturstipendium. Dessa pengar skänktes av familjen till en stipendiefond att utdelas till förtjänta personer i samband med förbundets årsmöte. Tengelandstipendiet, har delats ut varje år sedan 1981.

/Hans Menzing