Måndagen den 6 maj 2013

Ny Pilgrimsled från Götene till Lundsbrunn

Den 9 maj invigs pilgrimsleden mellan Götene kyrka och Lundsbrunn. Leden går genom en fantastisk natur via Stenåsen och Ova, mäter14 km.

Skaraborg

Intresset för pilgrimsvandring har ökat markant och det finns en kraft och glöd runt pilgrimstemat i hela landet. Som ett exempel kan nämnas att man i Skaraborg 2012 tryckte upp 22 000 pilgrimspass. Dessa tog slut efter bara några veckor! Ytterligare 10 000 trycktes därför upp. En rundringning till de som erbjuder övernattningsmöjligheter till pilgrimer i området visar att förra året var det ca 1 000 pilgrimer som övernattade. Och man räknar med att mindre än tio procent av de som vandrar övernattar. Majoriteten väljer kortare dagsvandringar. Detta är tal som inte syns i den "stora" gästnattsstatistiken eftersom dessa aktörer är små, med mindre än åtta bäddar.

- Intresset för pilgrimsvandring i Sverige är stort och det ökar hela tiden! Idag finns det närmare 50 mil pilgrimsled Västra Götaland, varav över 40 mil ligger just i Skaraborg. Vi har verkligen fantastiska vandringsmöjligheter i vårt område, säger Ann-Sofie Andersson projektledare för leaderprojektet "Sankta Helena - helgonet, kvinnan och historien".

Invigningsvandring

Det är just detta projekt tillsammans med Götene Församling som arrangerar invigningsvandringen.

-Den som vill vara med på invigningsvandringen möter upp kl. 09.30 vid Götene kyrka. Där börjar vandringen mot Lundsbrunn via Ova kyrka. Lunch serveras under vandringen. Den som väljer att vandra från Götene kan lämna bilen där för att få skjuts tillbaka efter avslutad vandring.

-Själva invigningen blir i Götene kyrka och det är avgående kommunalrådet Kent Selmosson som håller i detta, fortsätter Ann-Sofie Andersson.

En lagom dagsetapp för en van vandrare är runt 2 mil med en takt på mellan 3-5 km/tim.

-Vi vill erbjuda möjlighet att färdas till fots i ett kulturellt, historiskt och naturmässigt mycket varierande och vackert landskap, fortsätter Ann-Sofie Andersson.

Blivande europeisk kulturväg

Pilgrimslederna genom VG-regionen de sk. Sankt Olavsvägarna har status som Europeiska kulturvägar. De är direkt knutna samman med vägen till Santiago de Compostela i söder och Nidaros/Trondheim i norr. Sträckan Götene - Ova hoppas på att bli godkänd som en St. Olofsled redan nästa år för att på så sätt bli en del av detta europeiska lednätverk. I Ova dockar leden an till befintlig pilgrimsled som går mellan Skara och Husaby, denna sträcka har redan fått denna status. Pilgrimslederna till Santiago de Compostela var de första som fick status som Europeisk kulturväg år 1987. Det betydde en ökning av antalet pilgrimer från några tusen till runt 187 000 förra året. Status som Europeisk Kulturväg betyder mycket för pilgrimsarbetet i Norden när det gäller internationella nätverk, mötesplatser för kompetensutveckling, utbyte med liknande miljöer och i nätverkskonferenser.

Svenskt varumärke

-S:t Olofsvägarna som Europeiska kulturleder ska bli ett varumärke för lederna i hela Sverige och utåt världen. Vi vill vara en del av detta. Våra vandringsleder i Sverige kan upplevas som exotiska leder för många vandrare. Får vi hit europeiska vandrare kan det i sin tur leda till näringsutveckling inte minst på landsbygden fortsätter Ann-Sofie Andersson.

- Status som Europeisk kulturväg har gett stora positiva effekter för de vägar som är godkända ute i Europa. Vägens mål har naturligtvis fått ovärderlig marknadsföring genom detta program, men det har också betytt mycket för platserna längs leden: Med det system som ligger i konceptet beror det egentligen bara på hur aktiv man själv är i de olika regionerna för att man ska lyckas. Nu har vi stora förhoppningar på att antalet pilgrimer kommer att öka också hos oss, avslutar Ann-Sofie Andersson.

Konsert i Brunnskyrkan

Vandringen från Götene till Lundsbrunn avslutas med en konsert i Brunnskyrkan. Där kan pilgrimsvandrarna och publiken uppleva en musikalisk pilgrimsvandring, den första av fyra konserter där berättelsen om pilgrimsleden och Sankta Helena i nutid och dåtid presenteras. Bakom denna förställning står eldsjälen Ulla Knutsson och Håkan Brattgård som håller i "ett Hitta hem-projekt". Handlingen, är skriven av journalisten och författaren Thomas Hedlund. Bandet som spelar i Brunnskyrkan i Lundsbrunn består av tre musiker från Skövde och kallar sitt koncept Live Campfire Sweden

Vandringspaket

Destination Läckö-Kinnekulle har i sammanhanget utvecklat ett vandringspaket där pilgrimsvandringen mellan Götene och Lundsbrunn och konserten ingår, tillsammans med Kinnekulleknallen, Vallevandringen och Kinnemilen. Redan nu har flera vandringspaket sålts, vilket tyder på att det finns ett stort potential för vandringar i vårt område, säger Anna Ohlin Ek, projektledare på Destination Läckö-Kinnekulle

För ytterligare information:
http://hittahem.net/
http://www.sanktahelena.se/
http://www.vastsverige.com/sv/lackokinnekulle/products/148293/4-dagars-Vandringspaket-9-12-maj/

Pressmeddelande från: Ann-Sofie Andersson - Projektledare "Sankta Helena - helgonet, kvinnan och historien"&