Lördagen den 4 maj 2013

Naturskyddsföreningen efterlyser igelkottar

Idag inleds Naturvänliga veckan med aktiviteter runt om i hela landet. Medlemmar i Naturskyddsföreningen kommer att arrangera evenemang för att visa människor hur man kan göra en insats för djur och natur där man själv bor. I år kommer extra fokus att läggas på igelkotten.

Kunskapsläget om igelkotten är idag eftersatt, men det mesta tyder på att de minskat i antal.

- Vi vill att människor ska rapportera in när de ser igelkottar, men också att vi ska hjälpas åt med att skapa trädgårdar där de kan trivas och bli fler, säger Per Bengtson, projektledare för Naturvänliga veckan på Naturskyddsföreningen.

På igelkottens önskelista för trädgården finns en äng att leta mat i, buskar att gömma sig bland, trädgårdsland med feta maskar, en damm att dricka vatten ur, några murkna stockar och en mysig igelkottsbostad under ett uthus eller en lövhög.

De insamlade iakttagelserna kommer att överlämnas till Artdatabanken vid Statens Lantbruksuniversitet, SLU. Iakttagelserna samlas in via Naturskyddsföreningens hemsida på:

http://www.naturskyddsforeningen.se/igelkott

Naturvänliga veckan är en aktivitetsvecka för naturen där Naturskyddsföreningens medlemmar gör enkla och roliga åtgärder för att gynna vilda växter och djur. Den pågår mellan 4-12 maj.

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/naturvanliga-veckan-aktiviteter-naturen

Pressmeddelande från: Naturskyddsföreningen