Måndagen den 29 april 2013

En myndighet för alarmering

En statlig myndighet föreslås ta över ansvaret för alarmering från SOS Alarm.

Den nya alarmeringsmyndigheten ska ha ett övergripande ansvar för en samordnad alarmering för att säkerställa en säker, effektiv och likvärdig behandling av larm på nödnummer 112. Myndigheten ska även ansvara för varningar till allmänheten och för information till myndigheter vid särskilda händelser.

- En säker, effektiv och likvärdig larmbehandling i nödsituationer är ett grundläggande samhällsåtagande där staten har ett särskilt ansvar. Det handlar om den enskildes säkerhet och trygghet och ytterst tilliten till samhället, säger utredaren Marie Hafström.

Alarmeringsmyndigheten ska ansvara för att ta emot larm på 112 som avser räddningstjänst, polis eller ambulans. Verksamheten ska ha fokus på akuta nödsituationer som kräver brådskande insatser på plats av samhällets räddningsresurser. Vid mottagning av larm ska en första bedömning göras av den inträffade händelsen, larmets prioritet och räddningsbehov.

- Det är viktigt med en professionell första bedömning. Om det inkommande larmet gäller en akut nödsituation, t.ex. ett livshotande sjukdomstillstånd, ska larmoperatören direkt kunna aktivera ett första larm, säger Marie Hafström.

Utredningen föreslår en organisation med 5 - 7 regionala larmcentraler. Larmcentralerna ska ha kapacitet för att hantera händelser i vardag men också vid allvarliga olyckor och kris. Gemensam teknik är en viktig förutsättning för effektivare samverkan mellan olika aktörer. Möjlig-heterna till samlokalisering med räddningsorgan och myndigheter bör också utvecklas.

Pressmeddelande från: Försvarsdepartementet - Alarmeringstjänstutredningen