Torsdagen den 25 april 2013

Ännu bättre företagsklimat i Götene

Götene kommun klättrar nio placeringar till plats 39 i Svenskt Näringslivs rankinglista 2013 över det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Bakom resultatet finns en utfrågning till medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Företagen ger sitt omdöme bland annat om kommunens service och om attityder till företagande. Statistiska faktorer som skattenivå, arbetslöshet, andel kommunala entreprenader och nyföretagande spelar också in.

Företagen i Götene har placerat Götene på plats 20 i det viktiga sammanfattande omdömet om företagsklimatet och på plats 19 när det gäller kommunens konkurrens mot företag. I frågan om tillgång till medarbetare med relevant kompetens klättrade Götene till plats tio i Sverige. När det gäller attityden till företagande hos media, skola, tjänstemän och politiker hamnar Götene i samtliga fall bland de tjugo bästa kommunerna i Sverige.


Kommunpolitikernas attityder till företagande har stadigt förbättrats enligt företagen i Götene.

Det finns en uttalad politisk vilja att Götene kommun skall ha ett bra näringslivsklimat och en god samarbetsanda. Kommunens ledande politiker är aktiva i Näringslivsföreningen. Tillsammans kommer företag och kommun att arbeta vidare för utveckling och tillväxt i Götene kommun.

Bra företagsklimat handlar om att lyssna och lära och att ständigt förbättrar sig på olika områden, säger Gert Rahm som är näringslivschef i Götene. - För att Götenes ungdomar skall få jobb fordras det att fler arbetsgivare kan och vill anställa. I kärv arbetsmarknad och med små ekonomiska medel är det nu ännu viktigare att alla hjälps åt att sprida en företagsfrämjande attityd.

Läs mer på svenskt Näringslivs hemsida

/Gert Rahm