Onsdagen den 24 april 2013

Vänermuseets sommarutställning Sagoskeppet - den värld som sjönk!

- Ta del av livet under ytan med huvudet över vattnet

Sedan 15 år utforskar Vänermuseet de arkeologiska lämningarna på Vänerns botten, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Det utgör grunden för denna efterlängtade utställning som visar på historien om det skepp som förliste i Vänern 1778. Marinarkeolog Roland Peterson är utställningsansvarig och producerar med hjälp av flera medarbetare sommarens utställning som ger perspektiv på livet på sjön, inte minst under ytan.

”En verklig sjöfarare vet idag liksom för tvåhundra år sedan att inte utmana de krafter som sjön besitter. Människan är liten mot vattnet och vinden då som nu och att trotsa de erfarenheterna förfäderna gjort, kalla det Sjöfrua, vädret eller vad som helst, kan ha blivit Sagoskeppets undergång.”
Källa: VFF 949

Utställningen bjuder på dramatik med hjälp av film och tekniska effekter samt historia genom mötet med blockskutan och personligheter knutna till den, exempelvis skeppspojken och skeppets ägare lagman Antonsson.

Utställningen ger också en känsla av sjöns starka krafter och föränderlighet… Det finns en svårgripbar mystik kring de dolda kulturarven och världen under vattnets yta. I sommar ger vi stora och små möjlighet att med alla sinnen och massor av fakta utforska den världen.

”Sagoskeppet - den värld som sjönk”
Vänermuseets sommarutställning 19 maj – 22 september 2013

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun