Onsdagen den 24 april 2013

Transportstrejken avvärjd

Strejken på transportområdet avslutades snart efter att den inletts. Strax efter lunch idag, bara minuter efter att strejken utbrutit kom parterna överens om ett nytt transportavtal.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transport enades idag om ett nytt Transportavtal bara minuterna efter att strejken brutit ut.

- Jag är mycket lättad över att vi kommit överens. Avtalet ligger i linje med medlarnas bud igår och det av industrin fastställda märket, säger Peter Jeppsson, vd för Biltrafikens Arbetsgivareförbund och TransportGruppen.

Avtalet omfattar 37 månader och motsvarar det avtal som industrin sedan tidigare tecknat. Såväl Transports konfliktvarsel som Biltrafikens Arbetsgivareförbunds lockoutvarsel är nu hävda.

- Vi är glada att Transport nu tar ansvar och att vi nu har ett avtal som båda parter accepterar, säger Peter Jeppsson.

Pressmeddelande från: TransportGruppen