Onsdagen den 24 april 2013

Stenhuggeriets Vänner har haft årsmöte

Föreningen Stenhuggeriets Vänner arbetar sedan tre decennier med att bevara och levandegöra Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Nyligen hölls årsmöte i Medelplana bygdegård och deltagarna fick rapporter om ökande medlemsantal och stabil ekonomi.

Under det gångna året har drygt två tusen personer besökt stenhuggeriet. Största besöksdagar är Vårrundan och Kulturarvsdagen andra söndagen i september. Bland förbokade gruppvisningar märktes förskolebarn och universitetsstudenter, som alla kan bli en ny generation stenhuggerivänner.

Som tidigare var stenhuggeriet öppet för besökare varje dag under sommaren, tack vare föreningens samarbete med det sociala företaget Hållbart Avstamp. Försäljningen av glass och förfriskningar i tvättstugan på strandkanten är uppskattad av många. Verksamheten var en del av Västra Götalandsregionens projekt Kompetensväxling, med syftet att koppla samman feriearbetande ungdomar och arbetslivsmuseer.

Under hösten startade ett Leader-projekt kring Råbäcks kalkbruk, med Hållbart Avstamp som projektägare. Målet är att bygga upp kunskap om Kinnekulles kalkhantering och att göra kalkbruket mer tillgängligt för besökare. Stenhuggeriets Vänner medverkar i projektet, som kommer att stärka stenhuggeriet som besöksmål.

Samarbete och nätverksbyggande är viktigt för Stenhuggeriets Vänner, som på olika sätt samverkar med organisationerna Arbetsam, Biosfärområdet, Geoarena Skaraborg, Hållbart Avstamp, Mötesplats Kinnekulle, NAV, Sigrid Storråda, Skaraborgs Geologiska Sällskap och Västergötlands Hembygdsförbund.

Eric Julihn fick på årsmötet förnyat förtroende som ordförande och Mikael Thorsson valdes till ny styrelseledamot efter Tage Claesson, som dock kvarstår som hedersordförande. Övriga namn i styrelsen är Gösta Karlsson (sekreterare), Maj Lönnerud (kassör), Edna Cers, Börje Johnsson, Uno Johansson, Karin Nilsdotter och Lars-Erik Larsson samt suppleanterna Sören Thor och Stig Lönnerud.

Efter avklarat årsmöte och en trevlig stund med smörgåstårta, kaffe och kaka visade skövdefilmaren Leif Crona tre av sina uppskattade produktioner. Av särskilt intresse för den stenbitna publiken var filmen "Från kalk till kolm" som bland annat berättar om brytningen av radiumhaltig kolm på Nord-Billingen i början på 1900-talet.

Pressmeddelande från: Föreningen Stenhuggeriets Vänner