Måndagen den 22 april 2013

Danska förslaget klart om lägre öl- och läskskatt

15 procent lägre skatt på öl och 50 procent lägre skatt på läsk. Så blir det danska förslaget för att stoppa flödet av danskar som åker till andra sidan Tysklands-gränsen och handlar sina drycker. Redan höjs förstås röster för att det är för låg sänkning för att stoppa gränshandeln, medan andra säger att man inte skulle sänkt alls.

15 procent på ölen var den maxsänkning danska regeringen kunde ta till, för att inte behöva inkludera även en skattesänkning på vin. När det gäller läsk fanns inte samma gräns.

Det ska bli intressant att se om den här sänkningen kommer att påverka det danska köpmönstret. Kanske kanske är också den svenska regeringen intresserad av detta som kallas verklighetsanpassning.

Pressmeddelande från: Sveriges Bryggerier