Lördagen den 20 april 2013

Förslag om tempererat utomhusbad i Götene

Vänsterpartiet i Götene har lämnat in en motion där man har önskemål om att kommunen prioriterar och planerar för ett tempererat utomhusbad i centralorten inom tio år.

Man anser att även om kommunen har en lång strandlinje med många möjligheter till bad så är det inte alla som har möjlighet att ta sig till Vänerns stränder.

Ett utomhusbad i Götene skulle förlänga badsäsongen, ge fler möjligheter för simklubben och främja simkunnighet och simskoleverksamhet.

Man skriver även att man är medvetna om att detta kanske inte är möjligt att genomföra under de kommande åren men om kommunen tar med en sådan satsning i sin planering så kan ett tempererat utomhusbad i Götene kanske kan förverkligas på sikt.

Något förslag till placering av badet nämner man inte i motionen men kanske öppnas här en möjlighet att få någon nytta av området där Äventyrslandet Kinnekulle idag ligger till ingen nytta.