Fredagen den 19 april 2013

photo credit: Göteborgs botaniska trädgård - Creative Commons License

Nu blommar svinröven i Botaniskas växthus

Nu luktar det illa i Botaniska trädgårdens växthus. I rummet Södra halvklotet står den fläckiga drakkallan (Dracunculus muscivorus) och stinker.

Drakkallan är en vacker syn men det är bäst att hålla för näsan eftersom blomman sprider en stank av ruttet kött omkring sig. Det lite vanvördiga namnet svinröv har den fläckiga drakkallan fått då den liknats vid ett dött djur och det mörka hålet varifrån odören kommer vid en anusöppning. Det engelska namnet Dragons Mouth ger en mer sofistikerad hänvisning till lukten.

Blomman, som egentligen är en blomställning, har ett stort, rödbrunt och hårigt hölsterblad. Det är ca 15 cm i diameter och omsluter den håriga, svansliknande kolven. Längst ned på kolven, svåra att se, sitter de pyttesmå enkönade blommorna. Hanblomman överst och honblomman underst. Blomhöljet är spräckligt i brunt och grönt och liknar ett leopardskinn. Odören sprider blomman bara under tiden den slår ut och lukten är till för att locka till sig insekter för pollineringen. Artepitetet muscivorus betyder just flugätare.

Växthusen har öppet varje dag kl 10 - 16.

Pressmeddelande från: Göteborgs botaniska trädgård